Jäsenyys

Jäsenhakemuksia saa yhdistyksen sihteeriltä Kaisa Hietalalta. Ota yhteyttä kaisa.hietala@kalajokilaakso-lehti.fi. Tarvittaessa myös osastojen luottamusmiehet ja yhdistyksen hallituksen jäsenet auttavat kysymyksissä ja ohjaavat tietolähteille.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hakemuksesta hyväksyä henkilö, joka on työsuhteessa toimituksellisessa työssä tai ohjelmatyössä tiedotusvälineessä. Jäseneksi kelpaa myös pääasiassa tiedotusvälineitä palvelevassa artikkeli-, uutis- tai kuvatoimistossa tai muussa viestintä ja kustannusalan yrityksessä työskentelevä.

Myös muu työsuhteessa oleva henkilö, joka saa pääasiallisen toimeentulonsa journalistisesta työstä, voi olla myös Keski-Pohjanmaan journalistien jäsen.

Samoin freelance-journalisti, joka olematta työsuhteessa saa pääasiallisen toimeentulonsa journalistisesta työstä ja joka on ollut ammatissa vähintään vuoden. Alan tutkinnon suorittanut voidaan hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi hänen oltuaan ammatissa vähintään kuusi kuukautta.
Jäseneksi voidaan valita myös alan opettajia tai tutkijoita.

Opiskelijajäseneksi?

Opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä journalistiseen ammattiin opiskeleva henkilö. Opiskelijajäsenellä ei ole äänioikeutta eikä vaalikelpoisuutta luottamustehtäviin osasto-, yhdistys- eikä liittotasolla eikä opiskelijajäsentä oteta huomioon yhdistysten liittovaltuusto- ja liittokokouspaikkojen määräytymisessä.
Opiskelijajäsen maksaa jäsenmaksuna palvelumaksun, jonka suuruudesta päättää vuosittain Suomen Journalistiliiton liittovaltuusto.

Jäsenyyden voi säilyttää määräaikaista yhteiskunnallista tai kansainvälistä tehtävää hoitava jäsen sekä eläkkeelle siirtynyt jäsen.

Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.
Jäsenen on kuuluttava Suomen Journalistiliittoon henkilöjäsenenä.

Mitä hyötyä jäsenyydestä?

Jäsenellä on oikeus saada Suomen Journalistiliiton ja yhdistyksen tukea kaikissa palkka-, työehto- ja työsuhdeasioissa. Hallitus voi harkintansa mukaan tukea ja auttaa jäsentä myös muulla vastaavalla tavalla.

Jäsenellä on oikeus saada Suomen Journalistiliiton sanomalehtimieskortti liiton määräämin ehdoin.

Yhdistys järjestää jäsenilleen erilaisia koulutus- ja virkistäytymistapahtumia. Lisäksi Keski-Pohjanmaan journalistit omistaa mökin Kokkolan Hällotissa, joka on vuokrattavissa edullisesti jäsenten käyttöön.
Yhdistyksen asioista tiedotetaan jäsenille jäsenkirjeillä, jotka lähetetään jo yli puolelle jäsenistä sähköpostilla.