MELLERSTA ÖSTERBOTTENS JOURNALISTER rf

KESKI-POHJANMAAN JOURNALISTIT ry

Mellersta Österbottens Journalister

Mellersta Österbottens Journalister rf är en fackförening för personer som utför journalistiskt arbete. Dess viktigaste uppgift är att bevaka dess medlemmars intressen. Därtill försöker föreningen inspirera sina medlemmar att delta i facklig verksamhet. Mellersta Österbottens Journalister är en lokalförening som hör till Finlands Journalistförbund. Föreningen representerar soma medlemmar på arbetsmarknaden på basen av de avtal förbundet ingått och i enlighet med de instruktioner förbundet gett.