Föreningen

Mellersta Österbottens Journalister rf är en fackförening för personer som utför journalistiskt arbete. Dess viktigaste uppgift är att bevaka dess medlemmars intressen. Därtill försöker föreningen inspirera sina medlemmar att delta i facklig verksamhet.

Mellersta Österbottens Journalister är en lokalförening som hör till Finlands Journalistförbund. Föreningen representerar soma medlemmar på arbetsmarknaden på basen av de avtal förbundet ingått och i enlighet med de instruktioner förbundet gett.

Föreningen

- fungerar som en facklig länk mellan sina medlemmar
- bevakar sina medlemmars lönesättning och övriga arbetsvillkor samt sociala och övriga förmåner som berör yrket
- stöder medlemmar som råkat ut för problem
- förbättrar yrkeskårens samhälleliga ställning och höjer dess yrkeskunnighet 
- främjar samhörigheten bland medlemmarna.

Föreningens hemort är Karleby, men dess verksamhetsområde omfattar hela Mellersta Österbotten. Medlemmarna bor på ett område som sträcker sig från Seinäjoki till Ylivieska. Föreningen är tvåspråkig.

På föreningens verksamhetsområde finns fyra redaktionsavdelningar: Keskipohjanmaas, Österbottens Tidnings och Pietarsaaren Sanomats avdelningar. Avdelningarna har sina egna funktionärer och förtroendemän. Dessutom har föreningen en regional förtroendeman som står till tjänst för medlemmar som inte hör till någon avdelning.

Föreningen är grundad år 1940.

Så fungerar föreningen

Högsta beslutanderätt innehar föreningens möte. Det är möjligt att ordna flera medlemsmöten, men praxis är att det ordnas ett årsmöte varje år. Årsmötet sammankallas före slutet av februari.

Årsmötet tillsätter en styrelse med ordförande och sex medlemmar, som har hand om föreningens verksamhet. Under de senaste åren har styrelsen sammanträtt en gång i månaden förutom på sommaren då även styrelsen tar semester.

Styrelsen ska leda föreningens verksamhet i enlighet med föreningens egna och Journalistförbundets stadgar och i enlighet med mötets beslut och förbundets instruktioner för att nå målen för föreningens verksamhet.

Att dela ut pengar till avdelningarna är numera föreningens uppgift, och en förutsättning för att avdelningarna ska få pengar är att avdelningen har lämnat in en verksamhetsplan och en utredning över bokslutet från föregående år. 
Styrelsen undersöker medlemsdugligheten hos personer som ansöker om medlemskap i enlighet med föreningens och Journalistförbundets instruktioner.

Styrelsen författar framställningar och utlåtande åt Journalistförbundet, vid behov efter instruktioner som föreningens möte gett.