Styrelsen

Till ordförande för föreningen valdes vid årsmötet Tapio Lehtinen (Keskipohjanmaa). Övriga styrelsemedlemmar är Kaisa Hietala (KJL-Studio), Tom Johanson (Österbottens Tidning), Hanna Kauppinen (Keskipohjanmaa), Jens Oja (Keskipohjanmaa) och Outi Yli-Arvo (Keskipohjanmaa).

Allmänna ersättare är Anni Saari (Keskipohjanmaa), Dick Björklind och Voitto Kentala.

Till viceordförande valdes Tom Johanson och till sekreterare Kaisa Hietala.

KONTAKTUPPGIFTER

Styrelsemedlemmar

E-post

Telefon

Tapio Lehtinen (ordf.)

tapio.lehtinen(at)kpk.fi

0400 373 774

Kaisa Hietala (sekreterare)

k.hietala(at)kotinet.com

050 562 6201

Tom Johanson (viceordf.)

tom.johanson(at)hssmedia.fi

040 754 3783

Leena Ahlholm

leena.ahlholm(at)kotinet.com

040 750 4452

Jens Oja

jens.oja(at)kpk.fi

040 703 0170

Hanna Kauppinen

hanna.kauppinen(at)kpk.fi

0400 365 573

Outi Yli-Arvo

outi.yli-arvo(at)kpk.fi

0400 365 584

 

Styrelsens ersättare

E-post

Telefon

Dick Björklind

dick.bjorklind@hssmedia.fi

0400 590 496

Voitto Kentala

voitto.kentala(at)gmail.com

050 598 2027

Anni Saari

anni.saari(at)kpk.fi

040 672 1257

 

Regional förtroendeman

E-post

Telefon

Kaisa Hietala

k.hietala(at)kotinet.com

050 562 6201

Övriga

E-post

Telefon

Peter Snellman (kassör)

petsnell(at)netti.fi

045 161 4343

     

Styrelsemedlemmarna lyssnar var och en på sitt håll på önskemål som göres av medlemmarna och tar fram dem på styrelsemötena.