Styrelsen

Till ordförande för föreningen valdes vid årsmötet Tapio Lehtinen (Keskipohjanmaa). Övriga styrelsemedlemmar är Leena Ahlholm,  Kaisa Hietala (KJL-Studio), Tom Johansson (Österbottens Tidning), Voitto Kentala, Hanna Rautio (Keskipohjanmaa) och Outi Yli-Arvo (Keskipohjanmaa).

Allmänna ersättare är Anni Saari (Keskipohjanmaa), Johanna Hietala och Jens Oja (Keskipohjanmaa)

Till viceordförande valdes Tom Johanson och till sekreterare Kaisa Hietala.

KONTAKTUPPGIFTER

Styrelsemedlemmar

E-post

Telefon

Tapio Lehtinen (ordf.)

tapio.lehtinen(at)kpk.fi

0400 373 774

Kaisa Hietala (sekreterare)

k.hietala(at)kotinet.com

050 562 6201

Tom Johanson (viceordf.)

tom.johanson(at)hssmedia.fi

040 754 3783

Leena Ahlholm

leena.ahlholm(at)kotinet.com

050 3522 405

Hanna Rautio

hanna.rautio(at)kpk.fi

 

Voitto Kentala

voitto.kentala(at)gmail.com

 

Outi Yli-Arvo

outi.yli-arvo(at)kpk.fi

0400 365 584

 

Styrelsens ersättare

E-post

Telefon

Johanna Hietala

nohna.hietala(at)gmail.com

 

Jens Oja

jens.oja(at)kpk.fi

 

Anni Saari

anni.saari(at)kpk.fi

040 672 1257

 

Regional förtroendeman

E-post

Telefon

Kaisa Hietala

k.hietala(at)kotinet.com

050 562 6201

Övriga

E-post

Telefon

Peter Snellman (kassör)

petsnell(at)netti.fi

045 161 4343

Förbundsfullmäktige

E-post

 

Anne Saarikettu

 

anne(at)gmail.com

Styrelsemedlemmarna lyssnar var och en på sitt håll på önskemål som göres av medlemmarna och tar fram dem på styrelsemötena.