Yhdistys

Keski-Pohjanmaan Journalistit on journalistista työtä tekevien ammattiyhdistys. Sen tärkein tehtävä on jäsenten etujen valvonta, minkä lisäksi se pyrkii innostamaan jäseniään mukaan ammattiyhdistystoimintaan.

Keski-Pohjanmaan Journalistit on Suomen Journalistiliiton jäsenyhdistys.
Se edustaa jäseniään työmarkkinoilla liiton tekemien sopimusten perusteella ja liiton antamien ohjeiden mukaisesti.

Yhdistys

- toimii jäsenten ammatillisena yhdyssiteenä
- valvoo jäsentensä palkkausta ja muita työehtoja sekä sosiaalisia ja ammattiin liittyviä yhteisiä etuja
- tukee vaikeuksiin joutuneita jäseniään
- parantaa ammattikunnan yhteiskunnallista asemaa ja kohottaa sen ammatillista tasoa 
- edistää jäsentensä keskuudessa hyvää yhteishenkeä.

Yhdistyksen kotipaikka on Kokkola, mutta toimialueena koko perinteinen Keski-Pohjanmaa. Jäseniä kuitenkin on aina Seinäjoelta Ylivieskaan saakka. Yhdistys on kaksikielinen.

Yhdistyksen toimialueella on kolme toimitusosastoa, Keskipohjanmaan, Österbottens Tidningenin ja Pietarsaaren Sanomien toimitusosastot. Osastoilla on omat toimihenkilönsä ja luottamusmiehensä.

Yhdistys on perustettu vuonna 1940.

Miten yhdistys toimii?

Yhdistyksessä ylin päätäntävalta on kokouksella. Jäsenkokouksia voidaan pitää useampiakin, mutta käytännöksi on muodostunut, että ainoa jäsenkokous on vuosikokous, joka järjestetään vuosittain sääntöjen mukaan ennen helmikuun loppua.

Käytännössä yhdistyksen toimintaa pyörittää vuosikokouksen valitsema kuuden jäsenen hallitus. Hallitus on viime vuosina kokoontunut kerran kuussa, paitsi kesällä, jolloin hallituskin lomailee.

Hallituksen tehtävänä on johtaa yhdistyksen toimintaa yhdistyksen omien sääntöjen ja Suomen Journalistiliiton sääntöjen sekä yhdistyksen kokousten päätösten ja liiton antamien ohjeiden mukaisesti yhdistyksen tarkoitusperien saavuttamiseksi. 
Osastopalautusten myöntäminen kuuluu nykyään yhdistyksen hallituksen tehtäviin, ja edellytykset palautuksen myöntämiselle on, että osasto on toimittanut toimintasuunnitelman sekä selvityksen edellisen tilikauden tilinpäätöksestä.
Hallitus myös tutkii jäsenyyttä hakevien jäsenkelpoisuuden yhdistyksen ja Suomen journalistiliiton ohjeiden mukaisesti.

Yhdistyksen esitykset ja lausunnot Suomen Journalistiliitolle laatii yhdistyksen kokouksen tarvittaessa antamien ohjeiden mukaan yhdistyksen hallitus.